فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى كەربەک ژ خوداوەندان 2012 .................................................. پێرسیوس روبروی چەندئاستەنگێن توند دبیت بو،رزگارکرنابابێ خو،زیوسی هاتبوگرتن ژلایێ بابێ وێ و برایێ وی هێدزی، کوئەژدەها ژ جیهانا بن عەردی فرێکربون دامروڤاتیی ژناڤ ببەن. ................................................... ئەکتەر :سام وارثینگتن - لیام نیسن دەرهێنەر : جۆناثان لیبسمن ره يتين : ⭐️ 5.7 دوبلاج : نوژين ئارت ريكورد : شيرزاد سندى جور : ئەكشن - سەركێشى - خەيالى