فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى دارستان - 2019 ...................................................... به حسى نوژداره كێ گيانه وه ران دكه ت.كويێ برێ كێ فه به ره ف باژێرێ خو (ئه و باژێرێ لێ ژدايك بو) ژبه ر ده سته سه ر كرنا كومه كا فيلێن بابێ خوو ژلايێ هنده ك كه سان فه. لفێرێ توشى جه نگه كێ مه زن دبيت دگه ل وان دا . ................................................. ئەکتەر :ڤیوت جاموال، پوجا ساوەنت دەرهێنەر : چوک ڕۆسێل ره يتين : ⭐️ 5.5 دوبلاج : نوژين ئارت ريكورد : شێرزاد سندى جور : ئه كشن - سه ركێشى