فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى ئه لفا .................................................. لسه رده مێ به رێ مێژووێ دا، زه لامه كێ گه نج دجه نگيت تاكو بگه ريته ڤه ناف هوزاخو و خێزاناخو دا كول ده مێ راوى گادا ل ئيكجدابوينه ، د ئه ڤى بارودوخى دا گورگه كى دبينيت كو هه ما شێوه ل خێزاناخو جدابويه و دگه ل دبيته هه فال ئه ڤه ژى مێژوويا مروڤايه تى دگهوريتن . ................................................. ئەکتەر:کۆدی سمیت - جۆهانێس هاوکور دەرهێنەر : ئەلبێرت هوگێس ره يتين : ⭐️ 6.7 دوبلاج : كوردى ريكورد : شێرزاد سندى جور : دراما - سه ركێشى - ئه كشن