فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى چه ته يێن ده ريايا كاريبى :سندوقا كه سه كێ مرى Pirates of the Caribbean 2 : Dead Man's Chest (2006) ................................................... جاك سپارو به ريكانێ دكه ت ژبو ڤه گه راندنا دلێ ( ده يڤى جونسى ) داكو گيانێ وى نه بيته به نده يێ ( جونسى ) دهه مان ده مدا هنده كێن دى ل وى دلى دگه رن بو ئارمانجێن خو يێن تايبه ت ................................................ ئەکتەر : جۆنى دیپ ، ئۆرلاندۆ بووم دەرهێنەر : گۆر ڤێربینسکى ره يتين : ⭐️ 7.3 ريكورد : شێرزاد سندى دوبلاج : نوژين ئارت پروده كشن جور : ئه كشن - سەرکێشی - خه‌یالی