فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى ميلێ كه سک The Green Mile 1991 ................................................... به حس ل زێره فانه كێ زيندانه كێ دكه ت كو دكه فيته ژێر كاريگه ريا به هره و دلوڤانيا زيندانيه كێ پيست ره ش . ................................................. ئه كته ر : توم هانكس - ميچه يل كلاركى ده رهينه ر : فرانك دارابونت ره يتين : ⭐️ 8.6 دوبلاج : نوژين ئارت ريكورد : شيرزاد سند