فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى شێر Lion (2016) Kurdi .................................................. كوركه كێ هندى يێ 5 سالى دهێته خودانكرن ژلايێ ماله كا ئوسترالى فه كو 100كيلومه تران ئه ف كوركه يێ دوير بوى ژمال پشتى 25سالان ئه و دچيت ل خێزانا خويا به رزه بوى دگه ريت . ................................................... ئه كته ر : ديف باتيل - سارو بريرلى ده رهينه ر گارث ديفيس ره يتين : ⭐️ 8 دوبلاج : داسنيا تيفى ريكورد : شێرزاد سندى جور : دراما - ژياننامه