فلمێ دوبلاجكرى بوزمانێ كوردى جه نگێ مه زن The Great Battle 2018 Kurdi 1080P BluRay ..................................................... جه نگێ داستانيێ 88 روژان كو يانگ مان-چون سه ركردێ كه لها ئانسيێ به رگێريێ ژ كه لها خو دكه ت ل كوگوريويێ كو هێزا وان دگه هيته 5 هزار سه ربازان بدژی یمبراطوريه تا تانگێ كو له شكه رێ وان دگه هيته 500000 هزار سه ربازان . .................................................... ئەکتەر : ئین-سۆنگ جو، جو-هیوك نام دەرهێنەر : كوانگ شیك كیم ره يتين : ⭐️7 دوبلاج : نوژين ئارت ريكورد : شێرزاد سندى جور : دراما - ئه كشن - مێژوویی