................................................... ئوهارا سه ركردايه تيا تيمه كا سه ربازى دكه ت ل ئه ركه كى دا بو رزگاركرنا بارمتان ل ناوچه كا ئه فريقا.ب لێبورينڤه. ئه ركێ وان خه له تيه ك تێدا روده ت . چ هه لبژاردن نامينه ده ستێ تيمێ دا ژبلى كو به رامبه ر خه لكێ درنده بيمنه ساخ ................................................... ئەکتەر : مێگان فۆکس ، فیلیپ وینشێستەر دەرهێنەر : ئێم.جای باسیت ره يتين : ⭐️ 3.9 دوبلاج : نوژين ئارت ريكورد : شیرزاد سندی جور : ئه كشن